ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii.           Asociația Română de Balneologie a fost reacreditată și pentru anul 2018 ca furnizor de Educație Medicală Continuă (EMC) de către Colegiul Medicilor din România, conform adresei nr. 3717/25/04/2018Publicația Balneo Research Journal a fost introdusă în Nomenclatorul Publicațiilor medicale al CMR pentru anul 2018, fiind astfel inclusă între publicațiile creditabile conform reglementărilor CMR în vigoare,  conform adresei nr. 3714/25/04/2018.

                                            Statutul asociației    Prezentarea asociației     Filiala ARB Cluj         Sucursala ARB Bucovina   


Consiliul Director al Asociației Române de Balneologie

Președinte Dr. Biol. Constantin Munteanu - CV

Vicepreședinte - Sef Lucrări Dr. Gabriela Dogaru

Secretar General - Dr. Bioch Mihail Hoteteu


Noi Filiale vor fi înființate în cadrul Asociației Române de Balneologie

În baza discuțiilor purtate cu membrii asociației, constatând dorința și expresia de dezvoltare, demarăm procedura de înființare a 3 noi filiale ale Asociației Române de Balneologie, respectiv Filiala Bucovina, prin transformarea sucursalei în filiala, Filiala Iași și Filiala Constanța. 

Filiala Bucovina se va înființa la Suceava, sub coordonarea Domnei Șef. Lucrări Dr. Sânziana Călina Silișteanu, propusă a deveni Președinte al Filialei și Vicepreședinte ARB;

Filiala Iași va fi înființata sub coordonarea Domnei Kt.Dr. Mariana Rotariu, propusă a deveni Președinte al Filialei;

Filiala Constanța va avea coordonarea Doamnei Șef Lucrări Elena Ionescu propusă a deveni Președinte al Filialei și Vicepreședinte ARB.


Invitation to an one day conference in Estonia, Haapsalu: "Quo vadis Estonian curative mud"

On the 15th of November this year we will have an one day conference in Estonia, Haapsalu: “Quo vadis Estonian curative mud” which will be held by The Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation. Our Centre website is here: http://terekk.ee/en/ One part of this Centre is related to the studies of curative mud and balneological peat. We are looking for the methods how to measure the mud therapy effect. Also we are looking for the elements and compounds, which must be measure in the peloids, which have a specific effect on human body. At this moment we are able to measure three types of humic substances and also their effect is known by different scientific articles. Also we want to measure the antioxidative effect of our five curative peloids. In this conference we will talk about our local studies in that field – chemical and medical studies. 

We are also looking for the external knowledge in that field. Therefore we want to invite you in our conference to give the overview of the evidence-based studies with the Techirghiol mud (medical and chemical part), what kind of methods you are used to prove the mud therapy effect (what analyses are work, what not, in that case) and results, what kind of elements/compounds you are measured from the mud and why (their effect on human body) and results, etc. We want to know your knowledge and experience in that field. The length of the lecture may be 45 minutes. The conference will be targeted to spa doctors, entrepreneurs in the mud and peat field and scientists. 


CURATIVE MUD CONFERENCE - “Quo Vadis Estonian Curative Mud?”   Final Program
Somelier Ape Minerale

În discuții privind demararea proiectului "Școala Somelierilor pentru Ape Minerale"

Sunt bucuros să încep această nouă etapă in dezvoltarea Balneologiei. Sunt convins că acest nou drum deschide o nouă paradigmă de dezvoltare și întregește domeniul, așa holistic cum este el cu o abordare a sănătății pe calea prevenției. Este important ceea ce mâncăm, este la fel de important ceea ce bem și este foarte important cum avem grijă de mintea și corpul nostru. FEMTEC 201871° General Assembly and International Scientific Congress October 30th - November 4th , 2018 , Batumi (Republic of Georgia)


THERMAE 4.O - New algorithms for health care, sustainable development and tourism


Previous versions: FRENCH , RUSSIAN , CHINESE , ITALIAN 


Grupul de lucru creat în cadrul proiectului InnovaSPA - Innovative health solutions for thermal spa regions - Adresa InnovaSPAAsociația Română de Balneologie a primit invitația de participare în Grupul de lucru creat în cadrul proiectului de cooperare interregionala InnovaSPA - Innovative health solutions for thermal spa regions, în traducere InnovaSPA - Soluții medicale inovatoare pentru regiunile cu stațiuni balneare, finanțat în cadrul programului de cooperare interregionala al Comisiei Europene - Interreg Europe. Proiectul este coordonat de Asociația Thermauvergne din Franța și este implementat de un consorțiu format din 8 organizații partenere provenind din 8 state Europene. Pe perioada celor 5 ani de implementare a inițiativei InnovaSPA (2018 - 2022) partenerii proiectului vor identifica, împărtăși și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor dedicate transferului de soluții inovatoare în sectorul balnear și al prevenției în sănătate. Totodata, partenrii proiectului vor forma grupuri de lucru la nivel regional alături de care vor creea și implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de finanțare la nivelul regiunilor participante, planuri care vor include acțiuni specifice privind implementarea de soluții inovatoare în domeniul balnear și al prevenției în sănătate.  http://www.adrcentru.ro

WEB page: http://bioclima.ro/Congres2019.php

 Documente organizare Congres

 Congresul Național, cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie 2019

       Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB) și Asociația Română de Balneologie (ARB), în parteneriat consorțial cu Societatea Romana de NeuroReabilitare (RoSNeRa) si Societatea Romana de Patologie, Terapie și Recuperare Vertebro Medulare (RoSCoS), organizează în perioada 4 - 6 Septembrie 2019 la Galați, Congresul Național, cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie din România, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Medicină și Farmacie. Post-Congres vom fi bucuroși să organizăm o excursie de 2 zile în Delta Dunării.

       Anul acesta, Congresul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie a fost organizat în perioada 22-26 mai 2018 la Cluj-Napoca și Turda, fiind dedicat Centenarului Marii Uniri, 1918 – 2018 și a avut girul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, din București, al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, din Cluj-Napoca și al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași - link 

     Va adresăm invitația de a participa la Congres și, ca de fiecare dată, atenția dumneavoastră ne bucură și ne onorează!


"Discover Romania - Balneotherapy in Romania"  - Scrisoare invitație
Asociația Română de Balneologie a fost invitată să participe la dezvoltarea și promovarea proiectului "Discover Romania - Balneotherapy in Romania" propus la nivelul Centrului Comun de Cercetare (JRC) - Directorat General al Comisiei Europene, cu sediul in Ispra, în contextul preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.   


Asociația Română de Balneologie s-a numărat printre co-organizatori.

– 119 ani de cercetare clinică și management balnear maritim
– 45 de ani de la inaugurarea Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol

Techirghiol, 29 iunie – 01 iulie 2018  


Gala Balneară 2018

In cadrul Congresului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, 22-26 Mai 2018, la Cluj-Napoca, au fost decernate distincții, trofee și premii colaboratorilor și prietenilor Asociației Române de Balneologie, într-un moment festiv, plin de bucurie și încărcătură emoționala. Prezentăm mai jos aceste premii.  Asociația Română de Balneologie a participat la cel de al 43-lea Congres Mondial de Balneologie al ISMH din 2018 Amarante, Portugalia

43th World Congress 
of Medical Hydrology

AMARANTE (PORTO DISTRICT) 10 - 13 JUNE 2018Raport Foto al Congresului ISMH

În cadrul Adunării Generale a Congresului ISMH de la Amarante a fost votată constituirea unui Grup de lucru pentru Laboratorul Internațional Multicentric de Cercetare Fundamentala in Balneologie, la care va participa și Asociația Română de Balneologie.  


Asociația Română de Balneologie a participat la Congresul ESPRM de la Vilnius, Lituania din perioada 1 - 6 Mai 2018

ESPRM 2018 - Vilnius, Lituania

1-6 Mai 2018     Congresul a reprezentat o deosebită ocazie de prezenta dezvoltarea domeniului în țara noastră, de a prezenta elemente reprezentative legate de sectorul balnear, de a stabili noi contacte și de a dezvolta relații internaționale de interes pentru un nivel ridicat al cooperării internaționale, deosebit de necesar pentru a determina o dezvoltare durabila a Turismului Balnear.

         Considerăm participarea Asociației Române de Balneologie la acest eveniment ca fiind un pas important pentru dezvoltarea Balneologiei și sectorului Balnear, avand in vedere pe de o parte schimbul de cunoaștere și informații necesare raportării la un nivel internațional al dezvoltării domeniului și pe de altă parte, prin  prisma legăturilor internaționale care au fost creeate cu această ocazie.

        Prezența la congres a peste 1000 de delagți din numeroase țări, interesul pentru lucrările științifice, interacțiunea cu specialiștii din domeniu reprezintă tot atâtea argumente pentru a considera necesitatea participării constante a specialiștilor la astfel de manifestări, reprezentând și o modalitare eficientă de promovare și valorificare a potențialului nostru balnear.Detalii cu privire la congres: http://www.esprm2018.com


Indexare BDI  science.thomsonreuters.com

       Suntem bucuroși să anunțăm indexarea Balneo Research Journal într-o noua baza de date internațională, deosebit de importantă  și relevantă, care ne motivează și impulsionează în a continua activitatea începută în urma cu 8 ani, demonstrând că prin perseverență și muncă, atingerea unui obiectiv, dificil pentru început, devine posibilă. 

     Indexarea în EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) link al Thomson Reuters este un pas important înainte pentru atingerea nivelului de revista cotata ISI cu factor de impact pentru Balneo Research Journal. 

     Transmitem călduros dorința noastră de a sprijini autorii interesați în publicarea rezultatelor lor academice în   Balneo Research Journalcu speranța că astfel contribuim împreună la dezvoltarea acestui domeniu științific și beneficiem în comun de oportunități adecvate pentru dezvoltarea carierei noastre profesionale.

     Vă mulțumim așadar pentru efortul comun de pană acum și vă invităm să continuăm acest demers pentru ca împreună să fim promotorii dezvoltării balneologiei și să oferim instrumente adecvate de promovare academică a fiecăruia dintre noi.Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2017

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima professional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 

Anul 2017 a reprezentat al 7-lea an în existenţa asociației. A fost un an al maturizării, al depășirii acelei limite, dincolo de care știi că existența organizației capătă girul experienței, sensul autocunoașterii și al echilibrului. Împreuna cu colaboratorii și partenerii noştrii, cu sponsorii, cu cei pasionaţi de munca lor în domeniul balnear, mai ales, alãturi de cei cu inima caldã am reuşit în acest an sã organizãm în primãvarã Congresul Naţional de Balneologie la Băile Govora, sa organizãm cu Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie Conferința SCI Day la Constanța, sã organizãm cursuri de specialitate, sã continuãm publicarea celor 4 numere anuale ale revistei Balneo-Research Journal, acum indexată ESCI, sã publicãm cãrţi şi sã participãm la manifestãri ştiinţifice internaţionale din domeniul nostru de interes. Toate aceste fapte sunt prezentate pe pagina de internet www.bioclima.ro.

Descarcă raportul in format pdf