Romanian Language Current Webpage                                            English Language - International Webpage  

        ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii. 
Balneo and PRM Research Journal a fost re-inclusă în Nomenclatorul Publicațiilor Medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, pentru anul 2023, fiind astfel printre publicațiile creditabile conform creditărilor CMR în vigoare. Se acordă 10 credite EMC pentru abonament la reviste din categoria A, conform Adresei nr. 3012 din 11.04.2023  PDFlink

Impact Factor 1,5 - Raport Web of Science al Balneo and PRM Research Journal pentru 2022:  PDFlink

Asociația Română de Balneologie este membru afiliat al Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). Prin plata taxei anuale de 200 Euro de către asociație, membri înscriși în Asociația Română de Balneologie vor avea și statutul de membru al ISMH, cu posibilitatea de a achita pentru participarea la Congresul ISMH taxa speciala de membru.                                                                                                                                                                                Prezentarea asociației Hotarare Jud.  Act constitutiv Statutul asociației Filiala ARB Cluj  Filiala ARB Iași 

Consiliul Director al Asociației Române de Balneologie

Președinte de onoare 
Prof. Univ. dr. Gelu Onose

Președinte 
Conf. dr. Constantin Munteanu

Prim-Vicepreședinte 
Conf. dr. Gabriela Dogaru 

Vicepreședinte 
Conf. dr. Mariana Rotariu 

Secretar General 
Dr. Bioch Mihail Hoteteu

National Congress of Physical and Rehabilitation Medicine and Balneology
and 47th ISMH World Congress

21– 25  Mai 2024

Curs Postuniversitar: Environmental Medicine and Balneology – Speleotherapy, Thalassotherapy, Helthy Ageing and Balneoloclimatology / Medicina factorilor de mediu – balneologie: Speleoterapie, Talasoterapie, Healthy ageing și balneoloclimatologie - 30 credite EMC (OBBCSSR)
Coordonator: Conf. univ. dr. Constantin Munteanu 
Lectori: Conf. univ. dr. Constantin Munteanu, Conf. Univ. dr. Mariana Rotariu, Șef Lucrări dr. Iustina Condurache
22.05.2024 - 21.06.2024, Sediul U.M.F. Grigore.T. Popa Iași - ONLINE
Adresabilitate: Medici din diferite specialități, Fiziokinetoterapeuți Asistenţi medicali, Bioingineri, Farmacişti, Biochimişti, Ingineri, Biologi, Chimişti, specialişti din domenii conexe

Taxa de inscriere 200 RON                     Termen de inscriere: 18 martie 2024          Informații: office@bioclima.ro 

Curs Postuniversitar: Rolul apei în sănătatea omului – Aqua Sommelierul - 30 credite EMC (OBBCSSR)
Coordonator: Conf. univ. dr. Constantin Munteanu 
Lectori: Conf. univ. dr. Constantin Munteanu, Conf. Univ. dr. Mariana Rotariu, Șef Lucrări dr. Iustina Condurache
24.06.2024 - 30.06.2024, Sediul U.M.F. Grigore.T. Popa Iași - ONLINE
Adresabilitate: Medici din diferite specialități, Fiziokinetoterapeuți Asistenţi medicali, Bioingineri, Farmacişti, Biochimişti, Ingineri, Biologi, Chimişti, specialişti din domenii conexe
Taxa de inscriere 300 RON                     Termen de inscriere: 18 martie 2024          Informații: office@bioclima.ro 

CONTRACTUL DE FINANȚARE NR.  din Cod depunere: 


Titlul Proiectului: Metoda combinata bazata pe imagistică hiperspectrala și investigații biologice de evaluare a efectelor unor factori naturali terapeutici în afecțiuni din sfera patologiei Neuro-Mio-Artro-Kinetice

Proiectul BIOHIS își propune să dezvolte, să testeze și să valideze o nouă metodă de bioinginerie, utilizând date corelate de imagistică hiperspectrală (HSI) și investigații biologice pentru evaluarea eficacității terapeutice a factorilor terapeutici naturali, cum ar fi namolul sau apele minerale sulfuroase naturale, în sfera de patologie Neuro-Mio-Artro-Kinetică. 


Physio-kinesitherapist - English programs

Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iași


Physiotherapy (Balneology, physical therapy and medical rehabilitation), 3 years – bachelor’s degree program, fee 3000 euro/year, 45 students/year

The Faculty of Medical Bioengineering’s mission is to contribute to a high quality learning and research in the biomedical field by promoting academic programs and research as a result of Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy’s goals and politics as well as its mission and objectives.

Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2022

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima profesional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 


                       Descarcă raportul ARB 2023 in format pdf    English pdf   Raport 2022 pdf

  Raport 2021 pdf Raport 2020 pdf Raport 2019 pdf Raport 2018 pdf Raport 2017 pdf

        Imnul Asociației Române de Balneologie